Știri
Home » Știri » Cum te poţi angaja în Poliţie chiar dacă nu faci Academia de Poliţie sau Şcoala de Subofiţeri. Care sunt condiţiile

Cum te poţi angaja în Poliţie chiar dacă nu faci Academia de Poliţie sau Şcoala de Subofiţeri. Care sunt condiţiile

Academia de Politie

Dacă vrei să devii polițist, dar nu vrei să urmezi Academia de Poliție sau Școala de Subofițeri, iată că există o soluție și pentru tine. Iată tot ce trebuie să știi dacă vrei să nu urmezi aceste cursuri și totuși vrei să fii polițist.

Cum poți deveni polițist fără a face școala de profil

Există o variantă și pentru cei care nu doresc să urmeze cursurile Academiei de Poliție din Capitală sau pe cele ale Școlii de Subofițeri. Astfel, aceștia trebuie să știe că există o serie de concursuri organizate pentru civili.

Studiile superioare sunt extrem de importante în acest sens, pentru că aceia sunt candidații care au șanse mai mari de a fi selectați. Absolvenții de drept au întâietate, așa că este cu atât mai bine dacă ați terminat această facultate.

Iată ce condiții trebuie să îndeplinești dacă vrei să devii polițist, potrivit site-ului Poliției Române.

a)să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;

Ce vârsta trebuie să ai dacă vrei să devii polițist

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;

m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.