Știri
Home » Stil de viață » Cum se procedează dacă vrei să divorțezi al notar. Care sunt pașii și ce acte îți trebuie

Cum se procedează dacă vrei să divorțezi al notar. Care sunt pașii și ce acte îți trebuie

Divorțul la notar

Divorțul la notar este cea mai simplă cale de a desface o căsătorie, chiar și atunci când există copii minori. Tot mai multe cupluri preferă să divorțeze la notar, pentru a evita drumul până la judecătorie și termenele instanței.

Divorțul la notar se poate finaliza în doar 30 de zile, doar când ambii soți sunt de comun acord să divorțeze. Este competent notarul public din circumscripția UAT/localității unde s-a încheiat/oficiat căsătoria ori din cadrul UAT/localității unde se află ultima locuință comună a soților (este suficientă o declarație comună a lor în acest sens).

Ce acte îți trebuie ca să divorțezi la notar

Documentele necesare pentru divorțul la notar sunt:

 • certificatul de căsătorie
 • certificatele de naștere ale soților
 • certificatele de naștere ale copiilor minori
 • actele de identitate ale soților
 • dovada ultimei locuințe comune

Un act necesar pe parcursul acestor proceduri, dacă există minori, este Raportul de Anchetă Socială ce va fi solicitat de notar Autorității tutelare de la domiciliul minorului, pentru a se vedea dacă este respectat interesul superior al copilului prin prisma înțelegerii dintre soți, potrivit e-juridic.manager.ro.

Care e procedura de separare la notar

Pentru a putea divorța, soții trebuie să se prezinte personal în fața notarului public în vederea depunerii actelor și semnarea cererii de divorț. În cazul în care unul dintre soți nu se poate prezenta la depunerea cererii, el poate fi reprezentat de către un mandatar cu procură specială și autentică.

Cererea de divorț se redactează în scris, în fața notarului, de către ambii soți sau de persoanele împuternicite, acolo unde este cazul. Cererea de divorț va fi însoțită de copiile actelor de identitate ale soților, certificatele de naștere ale acestora și ale copiilor minori dacă este cazul, precum și de certificatul de căsătorie în original pe care notarul public îl va reține până când se eliberează certificatul de divorț.

Toate aceste documente vor fi însoțite și de o declarație a ambilor soți referitoare la existența copiilor minori rezultați prin căsătorie/din afara căsătoriei/adoptați sau nu, numele de familie pe care îl va avea fiecare dintre ei după pronunțarea divorțului.

Divorțul la notar durează aproximativ 30 de zile

Ulterior, notarul public înregistrează cererea de divorț și le acordă soților un termen de 30 zile pentru a putea reflecta asupra deciziei. După expirarea acestei perioade, soții trebuie să se prezinte din nou în fața notarului public pentru încheierea căsătoriei și eliberarea certificatului de divorț.

După terminarea celor 30 de zile, la dată fixată de către notar, cuplul trebuie să se prezinte personal la biroul notarial. Înainte de pronunțarea divorțului și de eliberarea documentului aferent, notarul public verifică dacă următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:

 • ambii soți sunt prezenți;
 • își mențin decizia de încheiere a căsătoriei;
 • s-au decis în privința modului în care se va exercita autoritatea părintească;
 • sunt de acord în privința numelui de familie pe care îl va avea fiecare după finalizarea divorțului;
 • își mențin declarațiile pe care le-au dat în momentul depunerii cererii de divorț;
 • consimțământul lor privind divorțul este liber exprimat;
 • niciuna dintre părți nu se află sub interdicție judecătorească.

Onorariul pentru o astfel de procedură poate pleca de la 500 lei și poate ajunge chiar la peste 1500 de lei, dacă sunt copii minori.