Știri
Home » Stil de viață » Acatist de mulțumire. Când se citește, de fapt, acatistul de mulțumire

Acatist de mulțumire. Când se citește, de fapt, acatistul de mulțumire

acatist de mulțumire

În pandemie, credincioșii din întreaga lume s-a apropiat mai mult de Dumnezeu. Preoții spun că trăim vremuri în care rugăciunea ne este un aliat puternic, în care dorințele par a se bizui mult pe ceea ce lumea cere divinității în rugăciune.

Ce este acatistul de mulțumire și când se citește

În această perioadă grea încercată, este bine să ne amintim că cea mai importantă rugăciune posibilă este cea de mulțumire și slavă Creatorului, prin care pur și simplu simțim nevoia să mulțumim pentru că existăm, că suntem sănătăși, pentru ceea ce avem, pentru oamenii dragi, pentru bucuria a ceea ce vedem zi de zi și simțim în fiecare moment.

Cum se citește acatistul de mulțumire

După ce citim rugăciunile începătoare, care sunt obligatorii, rostim acatistul de mulțumire.

Acatist de mulțumire -Condacul 1

Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ții în dreapta Ta toate cărările vieții omenești cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îți mulțumim pentru binefacerile Tale cele arătate și cele ascunse, pentru viața pământească și pentru cereștile bucurii ale Împărăției Tale. Arată-ne și de acum mila Ta, celor ce cântăm: Slavă Ție, Dumnezeule în veci!

Icosul 1

Venit-am pe lume prunc slab și neajutorat, dar Îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta strălucește de atunci peste toate cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către lumina veșniciei. Cu slavă s-a arătat, din prima zi și până acum, darurile Proniei Tale cele îmbelșugate. Îți mulțumesc și îți strig cu toți cei care te cunosc pe Tine:

Slavă Ție, Celui ce m-ai chemat la viață,

Slavă Ție, Celui ce mi-ai arătat frumusețea lumii,

Slavă Ție, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul și pământul ca pe o carte a veșnicei înțelepciuni,

Slavă Ție, pentru veșnicia ce se arată în lumea cea vremelnică,

Slavă Ție, pentru milele Tale cele arătate și cele ascunse,

Slavă Ție, pentru fiecare suspinare în încercările mele,

Slavă Ție, pentru fiecare pas al vieții, pentru fiecare clipă de bucurie.

Slavă Ție, Dumnezeule în veci!

Acatist de mulțumire – Condacul al 2-lea

Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale: vântul bine înmiresmat, munții care tind spre cer, apele ca niște oglinzi nemărginite în care se răsfrâng aurul razelor și curgerea lină a norilor. Întreaga fire șoptește tainic, toată e plină de mângâiere, păsările și dobitoacele poartă pecetea iubirii Tale. Binecuvântat este pământul cu frumusețea cea degrab trecătoare care deșteaptă dorul de veșnicul locaș unde intru nestricăcioasă frumusețe se aude cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea

M-ai adus în viața aceasta ca într-un rai preasfânt. Am văzut cerul ca un potir albastru și adânc, în azurul căruia cântă păsările, am ascultat foșnetul liniștitor al pădurii și susurul dulce – glăsuitor al apelor, m-am înfruptat din roadele bine înmiresmate și dulci, ca și din mierea cea parfumată. Ce bine e la Tine pe pământ și câtă bucurie să fii oaspetele Tău!

Slavă Ție, pentru praznicul vieții;

Slavă Ție, pentru buna mireasmă a lăcrămioarelor și a trandafirilor;

Slavă Ție, pentru felurimea cea desfătată a roadelor și a semințelor;

Slavă Ție, pentru strălucirea de giuvaer din roua dimineții;

Slavă Ție, pentru surâsul deșteptării scăldate în lumină;

Slavă Ție, pentru frumusețea zidirii mâinilor Tale;

Slavă Ție, pentru viața veacului acesta, prevestitoare a celei cerești;

Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Acatist de mulțumire – Condacul al 3-lea

Prin puterea Sfântului Duh împrăștie mireasmă orice floare, tainică adiere de parfum, gingasă alcătuire de culori, frumusețea Celui Mare întru cele smerite. Laudă și cinste Făcătorului de viață Dumnezeu, Cel Care a încununat țărina cu aurul spicelor și cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria vederii celor tainice. Veseliți-vă și-I cântați Lui: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Cât de minunat ești în sărbătoarea primăverii, când se trezește la viață toată făptura și noi strigăm cu bucurie către Tine: Tu ești Izvorul vieții, Tu ești Biruitorul morții!

Mângâiate de lumina lunii și de cântecele privighetorilor stau văile și codrii în veșminte de nuntă. Întreaga lume e mireasa Ta și ca pe Mirele ei veșnic te așteaptă. Dacă iarba câmpului astfel o îmbraci, pre noi, oare cum ne vei preschimba în veacul Învierii ce va să fie? Cum vor lumina trupurile noastre, iar sufletele cum vor străluci?

Slavă Ție, Celui ce ai scos dintru întunecimile pământului felurite culori și gusturi și miresme;

Slavă Ție, pentru zidirea cea primitoare și bogată în mângâiere;

Slavă Ție, că ne-ai înconjurat cu mii și mii de făpturi;

Slavă Ție, pentru adâncul înțelepciunii Tale, care și-a pus pecetea peste întreaga lume;

Slavă Ție, cu evlavie sărutăm urmele pașilor Tăi nevăzuți;

Slavă Ție, Celui ce ai aprins înaintea noastră lumina cea strălucitoare a vieții veșnice;

Slavă Ție, pentru nădejdea vieții nestricăcioase, nepieritoare, desăvârșite;

Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Citește AICI continuarea!